Skaut Fryšták

Skautské oddíly Fryšták Svaz skautů a skautek České Republiky


Schůzky 2023/24

Schůzky vlčat- mladších skautů (cca 7-12 let)

Každé úterý od 16:30 do 18:00 na farním dvoře


Schůzky skautů (cca 12+)

1x za 14 dní vždy v sudý týden ve čtvrtek od 16:30 na farním dvoře- nebo jinde dle zpráv - první schůzka 7.9.2023


Schůzky světlušek- mladších skautek (cca 7-12 let)

Každý pátek od 15:00 do 16:30 na farním dvoře - první schůzka bude 8.9.2023


Schůzky skautek (cca 12+)

1x za 14 dní vždy v lichý týden ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 - první schůzka 14.9.2023