Skaut Fryšták

Skautské oddíly Fryšták Svaz skautů a skautek České Republiky


Chlapecký oddíl

Chlapecký oddíl po obnovení skautingu v roce 1990 navázal na historii Fryštáckých oddílů a odstartoval prozatím nejdelší etapu stálého fungování. Letos je tomu již 25 let, během kterých prošly 5. oddílem desítky mladých lidí, kteří nejen na schůzkách, výpravách a táborech sbírali zkušenosti a tvořili vazby, které je provází po celý život. Někteří v oddíle setrvali a dodnes udržují nikdy nekončící kruh předávání znalostí a zkušeností dalším vlčatům a skautům tak, aby bylo zachováno přes 100 let staré poselství skautingu. 

 

Dnes oddíl tvoří dvě družiny - mladší vlčata a starší skauti, které se pravidelně scházejí na každotýdenních schůzkách, kde pilují a trénují svá těla i hlavy tak, aby celé své snažení mohli pravidelně zúročovat na letních stanových táborech. nebo např. Svazem skautů a skautek ČR pořádaných "závodech", na kterých Fryštácké oddíly pravidelně obsazují ta nejvyšší umístění.

Chlapecký oddíl je otevřen všem nově příchozím a to od začátku školního věku, proto neváhejte a přijďte nás po dohodě třeba jen navštívit.