Skaut Fryšták

Skautské oddíly Fryšták Svaz skautů a skautek České Republiky


Chatová základna Eliška

Vznik základny

První myšlenky o vybudování junácké chaty vznikly krátce po znovuobnovení střediska Junáka ve Fryštáku v roce 1968. Naši starší bratři pak ve spolupráci z místním hajným panem Hnilou vybrali místo zvané Na pastyřici nedaleko od lomu a studánky Sklep. Ve spolupráci s místním Zemědělským družstvem a za velkého nadšení se začal upravovat prostor pro vybudování chaty. Byly provedeny terénní úpravy, dovezeny betonové patníky na základy pod chatu a vlastními silami vytěženo dřevo z lesa na kostru chaty. První byla zbudována malá chatka původně na uskladnění nářadí, která pak dlouhá léta sloužila jako kuchyň. Samotná chata pak byla budována zejména během roku 1969 a dokončena v roce 1970.

Vedle chaty v místech kde je dnes společenská místnost a kancelář byl vytvořen malý amfiteátr s ohništěm. Po svahu dolů od nástupiště pak terasy pro podsadové stany. Zde pak v roce 1970 proběhl velký stanový tábor. Bohužel na dlouhá léta to byl poslední vpravdě junácký tábor, který tu proběhl. Junák jako organizace byl zakázán, středisko ve Fryštáku zrušeno a ti budovatelé, kteří se o tento základ nejvíc zasloužili se nedočkali ani řádného poděkování za svoji práci.

Každého asi napadne proč zrovna název Eliška. Vznikl proto, že v letech nadšeného budování chaty jsme se zde scházeli téměř každou neděli odpoledne a bavili se po skautsku – hry, příroda, táboráky. Jedna z nejoblíbenějších her, která se tu provozovala byla „Eliška, Eliška nebyla pyšná....“ a hrála se tak dlouho až podle ní vznikl název pro chatu a později i pro celou základnu.

 

70. léta - 80. léta

hata pak byla „takticky“ předána do majetku JZD Fryšták. Při místní Tělovýchovné jednotě pak vznikl turistický oddíl do jehož správy byly chata převedena. Základ oddílu tvořili bývalí skauti a oddíl vedl velký nadšenec pro turistiku p.Kantor. Za jeho obrovské píle a prostředků, které se podařilo získat přes TJ, bylo kolem vlastní chaty zbudováno celé tábořiště. V prvé řadě v 80. letech dřevěné chatky ve svahu kolem nástupiště dolů, upraveny původní terasy pro stany. Na místě ohniště byla postavena zděná kuchyň s kanceláří, společenskou místností a obytným podkrovím. Za chatou byla vykopána studna, postavena zděná umývárka se skladem a vybudovány suché záchody s betonovou jímkou. To vše vletech 1970-1989 za obrovské práce vedení oddílu i jeho řadových členů, kteří za léta oddílem a základnou „prošli“ a většina z nich tu zanechala svoji stopu. Lze to vidět i na konkrétních údajích o počtech odpracovaných hodin, které dodnes visí zarámovány v chatě Eliška.

 

 

90. léta - současnost

V roce 1990 přešel turistický oddíl z TJ do znovu obnoveného střediska Junáka ve Fryštáku. Celkem přirozeně s ním i starosti o celou chatovou základnu. Nejprve ještě ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou a později už samostatně se junáci starali o provoz a využívání základny. Byli ustanoveni správcové základny – nejprve br.Grygera, od roku 1992 br.Bělák, později až do roku 2001 manželé Jarošovi a pak opět br.Bělák.

Základna byla dále dobudovávána: opraveny střechy, v chatě Eliška byl zrekonstruován interiér spolu se zateplením stěn a stropu. Stejně tak bylo provedeno i podkroví nad kuchyní, které je dnes možné obývat i v zimě. Bylo zbudováno nové ohniště ve spodní části areálu. Stará kůlna (bývalá kuchyň z roku 1969) byla zrušena a na jejím místě vybudována nové velká dřevárka se skladem nářadí. K umývárně přibyla polní sprcha se zásobníkem na vodu. Za chatou je nový tříkomorový odpadní systém a do něj nově napojeny odpady. Velkou akcí byla také meliorace nástupiště s novým povrchem a od roku 2007 rozšíření nástupiště o bývalou terasu. Během tohoto období byly také několikrát opravovány chatky, které se proto daří dále udržovat v provozu i když už jsou dávno za dobou své plánované životnosti.

V letech 1990-1992 zde proběhly tábory střediska Junáka Fryšták. Od roku 1993 pak byly prázdninové termíny nabídnuty jiným organizacím a spolkům. Tímto způsobem je základna o prázdninách využívána až dodnes. Během roku bývají obsazeny zejména víkendy a to na 2-3 měsíce dopředu. Fryštáčtí skauti zde mívají akce téměř každý měsíc a hlavně tzv.minitábory na jaře a na podzim. Na základně proběhla také řada velkých akcí typu Závodů Vlčat a světlušek, Závodů o totem náčelníka a stuhu náčelní na úrovních až po krajská kola. Po odchodu fryštáckých oddílů z řad Junáka a vstupu do Svazu skautů a skautek ČR zde pak proběhlo Celostátní setkáni oddílů Svazu a Lobinův závod. Základna je také vhodná pro pořádání nejrůznějších kurzů, přednášek či zkoušek.

 

 

Vybavení základny

V současné době má základna kapacitu 52 lůžek v 10 chatkách po 4 postelích a v podkroví kuchyně. V každé chatce jsou 2 páry patrových postelí, sklápěcí stolek, jedna šatníková skřínka a polička. Je zde zavedena elektřina a to i do chatek.

Chata Eliška je využívána jako velká společenská místnost či jídelna. Dále je zde vybavená kuchyň (klasický sporák na dřevo, elektrický sporák a sporák na PB) s dostatkem nádobí i pro větší akce. Do kuchyně je přivedena voda ze studny, ale pro větší akce typu tábor jí nebývá dostatek a musí se dovážet z dohodnutého místa asi 1,5 km, či donášet z asi 200m vzdálené studánky. Vedle kuchyně je Společenská místnost využívaná většinou jako „velitelská místnost“. Je zde velká lednice a část místnosti se užívá jako sklad potravin. Dále je zde samostatná místnost jako kancelář s malým skladem. Nad kuchyní je obytné podkroví s 12 postelemi a kamny. Za chatou je umývárna s umyvadly a rozvodem vody, který je napojen na vodárnu, případně přes tábory na zásobník vody na střeše. Jedna malá místnost je zde upravena jako sprcha, do které je voda přiváděna z vojenské polní sprchy. Dalším objektem v zázemí je velká dřevárka se skladem nářadí a za ní 4 suché záchody.

V dolní části základny je ohniště s jednoduchými lavičkami.

Dolů pod základnou je volná louka jako hřiště zhruba 20x50m.

U louky je kamenná studánka Sklep se 100% čistou vodou odkud je možné neoficiálně donášet vodu pro zásobování základny.

Základna je situována na okraji lesa Hostýnských hor a vede k ní asfaltová cesta. Pro zásobování táborů je nejlépe využít obchodů ve Fryštáku na náměstí (autem 5 minut) či Kaufland na okraji Zlína (10km). Od autobusové zastávky Fryšták náměstí je to na chatu pěšky 3km. Prázdninové termíny je třeba si rezervovat dlouho dopředu (podzim).

 

 

Kontakt

Mobil: 775 022 251 (volat po 15. hodině), E-mailjaros.zd@seznam.cz (správce základny)

Pro vyhledání místa udáváme i souřadnice: 49°18´11.951“N, 17°42´23.228“E.